RSS Feed

Posted on

Posted on

Posted on

Posted on

Previous Post

Posted on

პაციენტი: ც. ჩ. 59 წლის.
დიაგნოზი: ძუძუს კიბო – ადენოკარცინომა,  მე-3 სტადია.
სუბიექტური ჩივილები: მუდმივი ხასიათის ტკივილი მარჯვენა ძუძუს და იღლიის  არეში. მარჯვენა ხელის შეშუპება (ლიმფოსტაზი).
პაციენტს,  2009 წლის ნოემბერში დაუდგინდა ძუძუს კიბო.  სიმსივნე მთლიანად  მოიცავდა მარჯვენა ძუძუს ზედა მეოთხედს და იმდენად დიდი იყო სიმსივნური წარმონაქმნი, რომ ექოსკოპიის მონაცემებში ზუსტი ზომები არ არის მითითებული. მარჯვენა იღლიის რამდენიმე ლიმფურ კვანძში აღინიშნება მეტასტაზური დაზიანება (იხ. სურ.1).
2010 წლის მაისში პაციენტმა მოგვმართა ძუძუს კიბოს დიაგნოზით და შესაბამისი ჩივილებით. მკერდის ზედა ლატერალური (გარეთა)  კვარდანტი  მკვეთრად გამკვრივებული, მოლურჯო-მოწითალო ფერის, ფოკალური ნეკროზული უბნებით. მარჯვენა ხელის შეშუპება (ლიმფოსტაზი) და მარჯვენა ძუძუს, მხრის, ბეჭის და მხრის ყრუ, არამუდმივი ხასიათის ტკივილი.  პაციენტმა უარი განაცხადა წინაოპერაციულ ქიმიოთერაპიაზე, ხოლო სიმსივნური წარმონაქმნის დიდი მოცულობის გამო, ოპერაცია ამ ეტაპზე შეუძლებელი იყო.
ჩვენს მიერ  შერჩეული სქემით პაციენტს ჩაუტარდა მკურნალობის  6 თვიანი კურსი.
პირველი 3 თვე :
1) ჰეპაკარდი 1 აბი დღეში 3-ჯერ ჭამის წინ (ფარმაცევტული კომპანია « «ტაბრონიტი »-ს მიერ წარმოებულ სამკურნალო და საპროფილაქტიკო მცენარეული კომპლექსი);
2) მელბერინ-500 1 აბი საღამოს 10 საათზე (ფარმაცევტული კომპანია « «ტაბრონიტი »-ს მიერ წარმოებულ სამკურნალო და საპროფილაქტიკო მცენარეული კომპლექსი);
მეორე 3 თვე :
1) ტაბრონი 1 აბი დღეში 3-ჯერ ჭამის დროს (ფარმაცევტული კომპანია « «ტაბრონიტი »-ს მიერ წარმოებულ სამკურნალო და საპროფილაქტიკო მცენარეული კომპლექსი);
2) მელბერინ-500 1 აბი საღამოს 10 საათზე (ფარმაცევტული კომპანია « «ტაბრონიტი »-ს მიერ წარმოებულ სამკურნალო და საპროფილაქტიკო მცენარეული კომპლექსი);

6 თვიანი მკურნალობის შემდეგ, 2010 წლის 9 ნოემბერს ჩატარდა განმეორებითი გამოკვლევა  (იხ. სურ. 2 ), რომელმაც   აჩვენა გამოხატული დადებითი დინამიკა, კერძოდ: სიმსივნის ზომები მნიშვნელოვნად შემცირდა. ერთი დიდი ზომის  სიმსვინე ორი პატარა (33/17 მმ და 35 / 23 მმ) ზომის სეგმენტად “დაიშალა”. ლიმფური კვანძების დაზიანება კვლავ აღინიშნება, მაგრამ ორივე ლიმფური კვანძი ნორმალური აგებულებისაა და არ შეიცავს სისხლის მილებს. მკურნალობა გავაგრძელეთ იგივე სქემით

5 თვიანი მკურნალობის შემდეგ, 2011 წლის 23 აპრილს, ჩატარდა მე-3 გამოკვლევა (იხ.სურ. 3), რომელმაც აჩვენა, რომ სიმსივნური წარმონაქმნები განაგრძობს ზომეში კლებას და იწყება მათი კალციფიკაცია ანუ ჩაკირვა.   6 უბნიდან მხოლოდ ერთ უბანში აღინიშნება ლიმფური კვანძის ჰიპერპლაზია-გადიდება და ისიც დაუზიანებელია, ანუ ლიმფური კვანძის სტრუქტურა ნორმალურია.
მკურნალობა განვაგრძეთ იგივე სქემით.  6 თვიანი კურსის შემდეგ , 2011 წლის 26 ოქტომბერს ჩატარდა მე-4 გამოკვლევა (იხ. სურ. 4), რომელმაც აჩვენა, რომ სიმსივნე მკვეთრად შემცირებულია (25/15 მმ, 18/15 მმ და 8/8მმ) ზომებში და სამ პატარა სეგმენტადაა დაშლილი. ყველა ლიმფური კვანძი “სუფთაა”, ნორმალური ზომის და აგებულების.

ამჟამად პაციენტის მდგომარეობა დამაკმაყოფილებელია. ტკივილები, შეშუპება და სხვა რაიმე ჩივილები არ აღენიშნება. პაციენტი აქტიურია და მუშაობს. მკურნალობა  გრძელდება.

Posted on

პაციენტი: მარინა დ. 61 წლის.
დიაგნოზი: სხივისა და იდაყვის ძვლების მწვავე ოსტეოპოროზი (იხ. სურ.1).
სუბიექტური ჩივილები: ძლიერი, მუდმივი ხასიათის ტკივილი ორივე მხრისა და იდაყვის არეში.

პაციენტი,  2008 წლის თებერვლიდან  2011 წლის ოქტომრამდე იტარებდა სათანადო მკურნალობას ქ.თბილისის სხვადასხვა კლინიკაში. ყოველ მე -4 თვეს 2 თვიანი კურსებით წარმოებული თერაპია (ბიფოსფონატები, კალციუმი, ვიტამინი D-3) აღმოჩნდა უშედეგო. სხივისა და იდაყვის ძვლის პერიფერიული ორენერგეტიკული რენტგენოაბსორბციული მეთოდით გამოკვლევამ  უარყოფითი დინამიკა (იხ. სურათი 2) აჩვენა, სადაც ძვლის სიმკვრივის,  ღრუბლოვანი ძვლების 20, 8%-იანი  და  კორტიკალურ ძვლებში 6,5% -იანი, კლება დაფიქსირდა.

2011 წლის 20 სექტემბერს მოგვმართა  სხივისა და იდაყვის ძვლის მწვავე ოსტეოპოროზის დიაგნოზით, ჩივილით მწვავე ტკივილზე აღნიშნულ მიდამოში.
ჩევნს მიერ  შერჩეული სქემით პაციენტს ჩაუტარდა მკურნალობის 1 თვიანი კურსი.
1) ჰეპაკარდი 1 აბი დღეში 3-ჯერ ჭამის წინ (ფარმაცევტული კომპანია « «ტაბრონიტი »-ს მიერ წარმოებულ სამკურნალო და საპროფილაქტიკო მცენარეული კომპლექსი);
2) ბონდრონატის (500მლ 0,9% ფიზიოლოგიური ხსნარი+2მგ ბონდრონატი+1 მგ დექსამეტაზონი) ინტარვენური ინფუზია.
პაციენტს  მკურნალობის დაწყებიდან მე-3 დღიდან სუბიექტური ჩივილები (მხრის, იდაყვის და სხივის ძვლის ძლიერი ტკივილი) შეუმცირდა და მე7 დღიდან აღარ აღენიშნებოდა.
1 თვიანი მკურნალობის შემდეგ, 2011 წლის 24 ოქტომბერს ჩატარდა განმეორებითი გამოკვლევა, რომელმაც   აჩვენა გამოხატული დადებითი დინამიკა, კერძოდ: კორტიკალურ ძვლებში მინერალური სიმკვრივის მატებამ შეადგინა 0,6- 9%, ხოლო ღრუბლოვან ძვლებში-0,7%-ი (იხ. სურათი 3).
ამჟამად პაციენტის მდგომარეობა დამაკმაყოფილებელია. პაციენტი განაგრძობს მკურნალობას.

სურ 1

                                     

Ресвератрол

Posted on

ресвератролРесвератрол регулирует концентрацию холестерина и глюкозы в крови, имеет выраженное антисептическое и противовоспалительное действие; уменьшает выделение гистаминов и тем самым проявляет антиаллергический эффект; усиливает питание стенок кровеносных трубок и улучшает кровообращение; характеризуется сильным антиканцерогенным, т.е. противоопухолевым действием и подавляет размножение и метастазирование раковых клеток. Способствует восстановлению здоровых клеток и заживлению ран (язв); защищает организм от патохимической реакции, вызванной стресом. Препятствует (тормозит) раннему старению кожи; улучшает память и зрение.